7 Decembrie, 2019

Combaterea fraudei şi a evaziunii fiscale: Comisia ia măsuri concrete

Stabilirea de sancţiuni minime pentru infracţiunile fiscale, un cod de identificare fiscală transnaţional, o cartă a contribuabilului UE şi măsuri comune mai dure împotriva paradisurilor fiscale – acestea sunt doar câteva dintre ideile concrete formulate de Comisie pentru intensificarea luptei împotriva fraudei şi evaziunii fiscale în UE. Comunicarea CE din 27 iunie examinează, printr-o abordare integrată, modalităţile de întărire a măsurilor existente şi expune noi iniţiative posibile în vederea eliminării fraudei şi a evaziunii fiscale în Europa. Conform estimărilor, economia subterană în statele membre reprezintă în medie aproape o cincime din PIB, adică un total de aproape 2 000 de miliarde EUR. Date fiind globalizarea economiei şi progresul tehnologic, este evident că această problemă nu va putea fi rezolvată prin eforturi izolate, la nivel naţional. De aceea, comunicarea prezintă o abordare pe 3 niveluri, prin care evaziunea şi frauda să fie atacate din toate unghiurile posibile. La nivel naţional Statele membre ...

continuare →

Care sunt pedepsele pentru infracţiunile de evaziune fiscală

Legiuitorul a statuat conceptul de evaziune fiscală ca fiind “sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine, denumite în cuprinsul legii contribuabili”. De reţinut este faptul că efectuarea de activităţi permanente sau temporare, generatoare de venituri impozabile, poate avea loc numai în baza unei autorizaţii emise de organul competent sau a unui alt temei prevăzut de un cadru legal. Detaliem mai jos, pe scurt, lista pedepselor pentru infracţiunile de evaziune fiscală. Identificarea faptei care poate fi sancţionată Sancţiunea faptei Temeiul legal instituit de legiuitor Fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu ...

continuare →

Fapte pe care legiuitorul le consideră infracţiuni de evaziune fiscală

În 2005, Parlamentul dădea o lege – L. nr. 241/2005, publicată în Monitorul oficial nr. 672 din acelaşi an – pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Ulterior, conţinutul legii a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 – lege care, sub o titlulatură similară, aducea modificări şi completări şi la alte acte normative, respectiv la Codul fiscal, Codul vamal, Legea societăţilor comerciale, Legea cazierului judiciar şi altele. Actul normativ despre care vorbim spune că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. ■ Înainte de a comenta această dispoziţie a legii, să reamintim şi alte fapte care constituie, potrivit aceleiaşi legi, infracţiuni, cu precizarea că se consideră contribuabil orice persoană fizică ori juridică sau orice altă ...

continuare →

Reglementări noi pentru inspecţia economico-financiară

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor publice, preconizează modificări în ce priveşte organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare. Prin Nota de fundamentare se argumentează motivele pentru care, în condiţiile actuale ale economiei, este necesară continuarea măsurilor de întărire a disciplinei bugetare şi economico-financiare şi de îmbunătăţire a managementului la nivelul unor operatori economici. În acest sens, se fac trimiteri la aceste obiective astfel cum se regăsesc şi în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012 şi care, la Cap. 2 „Politica fiscal-bugetară”, prevede înăsprirea gradului de sancţionare pentru evaziunea fiscală, concomitent cu creşterea graduală a funcţiei preventive a controlului fiscal- bugetar, în scopul diminuării economiei necontabilizate, precum şi în condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, au fost stabilite ...

continuare →

Modificări la regimul antrepozitelor fiscale

Între alte modificări şi completări la Codul fiscal, proiectul de ordonanţă de Guvern iniţiat de MFP vizează şi Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”, din care atragem atenţia asupra amendamentelor propuse asupra antrepozitelor fiscale. Reamintim, proiectul de act normativ prevede modificarea Codului fiscal, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. ● Autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia de vinuri realizată de către contribuabili alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi a micilor distilerii. Aşa cum se reaminteşte în Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, autorizarea în cauză se realizează prin Comisia instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. Datorită numărului ridicat de documentaţii pentru autorizare, perioada de soluţionare a cererilor de autorizare poate depăşi termenul prevăzut de lege. În aceste condiţii, se prevede autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili alţii ...

continuare →