17 Noiembrie, 2019

De astăzi intră în vigoare sancţiunile mai aspre pentru faptele de evaziune fiscală!

Citiţi mai jos ce aduce nou Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Publicată în Monitorul oficial nr. 146 din 19 martie, legea este în vigoare de astăzi, 22 martie 2013.Legea nr. 241/2005, cu modificările aduse, anterior, prin O.U.G. nr. 54/2010, instituie măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni aflate în legătură cu acestea.Modificările recente se referă la încadrarea pedepselor pentru anumite infracţiuni.* Astfel, o primă modificare priveşte fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control şi care se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.În forma anterioară a legii, fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă, era pedepsită numai cu ...

continuare →

Ce modificări s-au făcut referitoare la evaziunea fiscală?

În Monitorul Oficial nr. 146 din 19.03.2013 a fost publicată Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.Legea nr. 50/2013 modifică Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, având următoarele efecte:- definește noi fapte considerate infracțiuni;- majorează sancțiunile pentru faptele de evaziune fiscală.* Care sunt noile fapte considerate infracțiuni? 1. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.2. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație.Notă: prevederea lasă loc de interpretare a termenului de 15 zile, ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 50/2013 privind modificările la prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 146 din 19.03.2013 (M.Of. 146/2013).Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:” Art. 3. -Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.”2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:” Art. 4. -Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale ...

continuare →

Condiţia esenţială pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor şi a prevederilor legale?

În cazul unor texte de acte normative, plasarea greşită (sau nu!) a unei virgule a generat di­minuarea veniturilor bugetare cu sume deosebit de importante, în special prin valorifi­carea acestora pe calea evaziunii fiscale “legale”. Fie şi numai din acest punct de vedere este deosebit de importantă cunoaşterea re­gulilor de utilizare corectă a virgulei, de formulare a prevederilor legale „în litera şi virgula legii”, condiţie esenţială pentru interpretarea actelor normative şi „în spiritul legii”. Edificator în sensul celor menţionate mai sus este binecunoscut cazul din Rusia ţaristă când viaţa unui om a fost salvată datorită plasării greşite a unei vir­gule. Intenţia judecătorului a fost de condamnare la moarte a unei persoane, sentinţa fi­ind formulată prin sintagma „Să-l executaţi, nu se poate de iertat.”. Întrucât virgula a fost plasată după „Să-l executaţi nu se poate,”, sentinţa respectivă şi-a schimbat radical sensul şi conţinutul, fiind exprimată prin sintagma „Să-l executaţi nu se poate, ...

continuare →

Măsuri mai dure pentru combaterea evaziunii fiscale în UE

Un nou plan de acţiune încurajează guvernele europene să promoveze măsuri comune împotriva companiilor şi a persoanelor care se sustrag de la plata impozitelor, în condiţiile în care, potrvit estimărilor CE, aproximativ o mie de miliarde de euro se pierd anual în UE prin evaziune şi fraudă fiscală. Planul de acţiune pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale prevede măsuri pe termen scurt, mediu şi lung menite să soluţioneze problema şi să conducă la recuperarea banilor datoraţi. UE recomandă ca această campanie să înceapă cu acţiuni împotriva paradisurilor fiscale şi a lacunelor juridice pe care unele companii le folosesc pentru a evita plata taxelor. Ţările din UE au în prezent standarde variate cu privire la definirea paradisurilor fiscale şi, prin urmare, au metode diferite de acţiune. Aceasta înseamnă că tranzacţiile care implică paradisuri fiscale se pot derula cel mai uşor prin intermediul ţărilor care au legislaţia cea mai tolerantă. O abordare ...

continuare →

T.V.A. Majorarea plafonului de scutire – ultimele reglementări

Prin ultimele prevederi, s-a urmărit Introducerea unor prevederi tranzitorii care să conducă la reducerea numărului persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea îmbunătăţirii administrării fiscale a acestor persoane şi combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale. Pentru simplificarea determinării plafonului de scutire au fost eliminate prevederile potrivit cărora, în cazul persoanelor nou înfiinţate, plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului. Măsuri tranzitorii pentru anul 2012 * Persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. În cazul în care nu au depăşit plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA doar dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012. * Persoanele impozabile înfiinţate în ...

continuare →

Încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală

În Monitorul Oficial 558 din 8 august 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor publice nr. 1076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. „În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, pentru încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat, se deschide la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află domiciliul învinuitului/inculpatului contul 50.86.09 “Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia”, se arată în actul normativ. Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot solicita deschiderea contului. Sumele încasate în contul 50.86.09 “Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005″ se transmit zilnic, în sistem informatic, organelor fiscale de către unităţile teritoriale ale ...

continuare →