Cum este organizată şi cum funcţionează Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. Uniunea este constituită ca persoană juridică autonomă, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprii. Scopul Uniunii este acela de a organiza, de a coordona şi de a autoriza exercitarea profesiei de evaluator autorizat în România, de a reprezenta şi de a proteja interesele profesionale ale membrilor Uniunii, precum şi de a asigura exercitarea independentă a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională. Preşedintele Uniunii are următoarele atribuţii: -  reprezintă Uniunea în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; - încheie acte în numele Uniunii, potrivit legii; - conduce şedinţele Consiliului director şi lucrările ...

continuare →

MFP propune reglementarea legală a activităţii de evaluator autorizat

Un proiect de ordonanţă de Guvern, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să reglementeze activitatea de evaluare şi să creeze o nouă profesie reglementată, cea de evaluator autorizat. De asemenea, se propune înfiinţarea unui organism care să supravegheze în mod organizat activitatea desfăşurată de aceşti evaluatori – Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ (propus spre dezbatere publică pe site-ul MFP, pe 17 august a.c.), în prezent nu există o consacrare legislativă expresă a activităţii de evaluare, a procedurii de evaluare sau a modalităţii de organizare a persoanelor care desfăşoară asemenea activităţi. Necesitatea evaluării este însă relevată la nivel legislativ, fără ca în cuprinsul actelor care folosesc acest tip de referiri să se menţioneze persoanele abilitate să realizeze evaluări, metodologia prin care se realizează, modalitatea concretă în care se materializează un astfel de proces estimativ ori modalitatea ...

continuare →