19 Februarie, 2020

Noutăți privind ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036/28.12.2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare) a suferit anumite modificări prin Ordonanța de urgență nr. 75/2019, modificări ce au fost publicate recent în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1015/17.12.2019 și care au intrat în vigoare la data publicării, și anume la data de 17.12.2019. ...

continuare →

Cum se facturează consumul de energie termică la bloc

Pentru că tot suntem sensibilizaţi de problemele legate de furnizarea agentului termic la noi, vă propunem să vedeţi răspunsul dat de Curtea de Justiţie a UE la întrebări preliminare primite de la instanţe din Bulgaria, raportat la directivele Uniunii Europene în materie. ...

continuare →

Reglementări ale Uniunii Europene cu privire la prescripţie (III)

10. Regulamentul (CE) nr. 392/2009 din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare (Text cu relevanţă pentru SEE). Art. 16. Termenul de prescripţie a acţiunilor(1) Orice acţiune pentru daune intentată în urma decesului sau a vătămării corporale a unui pasager sau a pierderii sau deteriorării bagajelor se prescrie după doi ani.(2) Termenul de prescripţie se calculează după cum urmează:(a) în caz de vătămare corporală, începând de la data debarcării pasagerului;(b) în caz de deces intervenit în timpul transportului, începând de la data când pasagerul ar fi trebuit să debarce, iar în caz de vătămare corporală survenită în timpul transportului şi în urma căreia pasagerul a decedat după debarcare, începând de la data decesului, cu condiţia ca acest termen să nu depăşească trei ani de la data debarcării;(c) în caz de pierdere sau deteriorare a bagajelor, începând de la data debarcării sau de la data ...

continuare →