17 Noiembrie, 2019

Legislaţie: HG nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor privind producţia şi etichetarea produselor ecologice

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicată în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013 (M.Of. 194/2013).Având în vedere prevederile art. 23 și 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 189 din 20 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) din Regulamentul (CE) 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, ...

continuare →

Noi reguli privind etichetarea vinurilor bio

Uniunea Europeană va putea produce în acest an primele vinuri bio, prin punerea în practică a unor norme privind etichetarea şi a unor noi reguli armonizate pentru creşterea transparenţei în domeniu, informează France Presse. Noile reguli de etichetare se vor aplica începând cu recolta viticolă din această toamnă. Condiţii pentru a beneficia de eticheta bio Vinurile vor trebui să respecte anumite practici oenologice – acidul sorbic şi desulfurarea nu vor fi autorizate, iar nivelul de sulfiţi va trebui să fie foarte mic. Vinurile bio europene vor trebui să aibă o concentraţie maximă de sulfiţi de 100mg la 1 litru de vin roşu (faţă de 150mg/litru la vinul roşu obişnuit) şi de 150mg la 1 litru de vin alb sau rose (faţă de 200mg/litru la vinul alb sau rose obişnuit). Strugurii vor trebui produşi în condiţii biologice stricte, iar utilizarea pesticidelor va fi limitată. Bruxellesul doreşte să se asigure că li ...

continuare →

Etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Prin Legea nr.195/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 795 din 9 noiembrie a.c., a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.122/2010 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. Prin actul normativ aprobat de Parlament, Executivul se încadrează în reglementărilor comunitare potrivit cărora, până la 20 ianuarie 2012, trebuie să raporteze Agenţiei Europene pentru Produse Chimice rezultatele controalelor oficiale în domeniu. Ordonanţa de urgenţă aprobată se aplică operatorilor economici care au ca obiect de activitate producerea, importul din afara Uniunii Europene, introducerea pe piaţă sau utilizarea substanţelor şi amestecurilor. Este stabilit regimul infracţiunilor legat de etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor clasificate ca periculoase, identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la aceste substanţe, modalităţile de efectuare de noi teste şi analize ecotoxicologice sau toxicologice pentru obţinerea de noi informaţii privind substanţele şi amestecurile, evaluarea informaţiilor referitoare la pericolele prezentate de substanţe şi amestecuri, utilizarea valorilor-limită la clasificarea substanţelor şi ...

continuare →