15 Iunie, 2019

Contabilizarea decontărilor între entităţile afiliate

Entitatea afiliată reprezintă o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri: - o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, preţul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preţ de transfer; - o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoană fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoană juridică; - o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin: - prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de ...

continuare →