15 Decembrie, 2019

Reglementările contabile conforme cu IFRS se vor aplica la unele entităţi cu capital de stat

Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2016 şi 2017, mai multe societăţi cu capital de stat vor întocmi, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale în baza Reglementărilor contabile conforme cu IFRS ...

continuare →