21 August, 2019

Avem sau nu avem cărţi electronice de identitate?

După ce în media au circulat mai multe materiale referitoare la eliberarea cărţilor electronice de identitate începând de la 1 iulie 2013, autorităţile anunţă oficial că este posibil ca procedura să nu mai aibă loc de la această dată, deoarece Parlamentul încă nu a aprobat legea publicată acum jumătate de an.* Data la care…se publică, intră în vigoare, se aprobă, se aplică?Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 838 din 12 decembrie 2012 (M.Of. 838/2012) şi intrată în vigoare la aceeaşi dată, stabileşte că, începând de la data de 1 iulie 2013, se pun în circulaţie cărţile electronice de identitate.Însă, pentru ca prevederile incluse în acest act normativ să îşi facă efectele, este necesară aprobarea ordonanţei de urgenţă prin lege, de către Parlamentul României.Ce s-a întâmplat însă cu proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 82/2012? Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat documentul în ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul nr. 528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

Ordinul nr. 528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 24.05.2013 (M.Of. 297/2013).În vigoare de la 24.05.2013Nr. 33/528Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleMinisterul Finanţelor PubliceAvând în vedere Referatul de aprobare nr. 76.480 din 13 februarie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, şi prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 10 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului ...

continuare →

Se majorează tarifele de eliberare a înscrisurilor din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

În urmă cu puţin timp a fost publicat un act normativ emis de Ministerul Justiţiei prin care se reglementează majorarea tarifelor de eliberare a înscrisurilor din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.Prin Ordinul nr. 765/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie 2013, se stabilesc noile tarife pentru eliberarea înscrisurilor, respectiv:- copiile certificate sau necertificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional;- copiile certificate sau necertificate de pe înscrisurile doveditoare ale înregistrărilor;- copiile certificate sau necertificate de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică;- dovada privind disponibilitatea denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii.* Care sunt noile tarife?Tarifele de eliberare sunt majorate considerabil, ultima modificare în acest sens având loc în anul 2000, iar noile ...

continuare →

Ce reţinem din modificările la certificatul de atestare fiscală?

În Monitorul Oficial nr. 0185 din 03.04.2013 a fost publicat OMFP nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.Ordinul nu aduce modificări semnificative în procedura obţinerii certificatului de atestare fiscală, însă introduce o noutate absolută, respectiv certificatul de atestare fiscală poate fi solicitat şi obţinut de orice terţ ce deţine părţi sociale la o societate comercială.Modificarea principală a cadrului normativ constă în a reglementa modul în care orice deţinător de părţi sociale poate să solicite un certificat de atestare fiscală, din care să rezulte situaţia datoriilor la buget ale societăţii la care deţine părţi sociale.Conform ordinului, autoritatea fiscală are dreptul să verifice dacă solicitantul este deţinător de părţi sociale şi este îndreptăţit să poată solicita şi să obţină un ...

continuare →

Certificatul de atestare fiscală a fost modificat! Care sunt noile prevederi?

În urmă cu puţin timp a fost publicat în Monitorul Oficial actul normativ prin care se reglementează modificările la certificatul de atestare fiscală, în cadrul căruia sunt incluse noi informaţii privind starea fiscală a unui contribuabil şi procedura de solicitare a actului.* Modificări la procedura de obţinere a certificatuluiÎn primul rând, prin Ordinul nr. 393/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006,  se  clarifică modalitatea de eliberare a certificatului de atestare fiscală (în cadrul reglementărilor legislative anterioare fiind precizate doar situaţiile în care se eliberează acest act):„a) la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală; b) la solicitarea autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală; c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege; d) ...

continuare →

Se schimbă certificatul de atestare fiscală! Vezi ce propune Ministerul Finanţelor

Ministerul Finanţelor Publice doreşte schimbarea prevederilor referitoare la certificatul de atestare fiscală, realizând în acest sens un proiect de Ordin în cadrul căruia sunt incluse noi informaţii privind starea fiscală a unui contribuabil şi procedura de solicitare a actului.Potrivit reglementărilor legislative în vigoare (Ordinul MFP nr. 752/2006), certificatul de atestare fiscală atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat de către un contribuabil, la o anumită dată.Prin proiectul de act normativ se completează menţiunile relevante pentru situaţia fiscală a unui contribuabil, prevăzute la secţiunea D, pct. III din certificatul de atestare fiscală, cu informaţii referitoare la starea obligaţiilor fiscale.Mai exact, în cadrul documentului se va preciza dacă datoriile contribuabilului sunt:- aflate în executare silită;-  suspendate la executare silită în condiţiile legii.Aceste precizări sunt necesare deoarece există situaţii în care contribuabilii (în special întreprinderile mici şi mijlocii) doresc să ...

continuare →