21 August, 2019

Legislaţie: Ordinul MAI nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate

Ordinul nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 06.08.2013 (M.Of. 495/2013).În vigoare de la 08.08.2013În temeiul art. 24 alin. (53) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Art. 1. -Prezentul ordin stabileşte condiţiile privind eliberarea:a) permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia;b) duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte ...

continuare →

Duplicatul la permisul de conducere se poate solicita şi prin poştă sau e-mail!

Începând de mâine, 8 august 2013, persoanele care au permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009 pot solicita un duplicat prin poştă sau prin e-mail, prevederea fiind inclusă în cadrul unui act normativ publicat recent.Ordinul MAI nr. 123/2013 stabileşte condiţiile privind eliberarea: permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia;duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.Cererea de eliberareCererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului (vezi modelulul) se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.Procura poate fi autentificată ...

continuare →

Plătim mai mult pentru documentele de la Inspecţia Muncii! Care sunt noile tarife?

Ieri, 5 august 2013, au intrat în vigoare noile tarife pe care le vor achita angajaţii şi angajatorii pentru eliberarea documentelor de la Inspecţia Muncii, acestea fiind majorate prin Ordinul nr. 1681/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 491/2013 .Noile tarifePotrivit noului Normativ cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, aceasta, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.În funcţie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep sunt următoarele:eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe - 50 lei/document, cu 10 lei mai mult decât până acum;eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori – 15 lei/persoană, cu 5 lei mai mult decât până acum;furnizarea datelor din REVISAL (Registrul general ...

continuare →