27 Ianuarie, 2020

Transformarea unei societăţi: câteva consideraţii privind recunoaşterea cu elemente de extraneitate

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) s-a confruntat cu o întrebare interesantă, în rezolvarea căreia a decis că, în cazul în care un stat membru recunoaşte posibilitatea trasformării unei societăţi, aceasta trebuie să fie acordată şi unei societăţi constituite într-un alt stat membru. Problema a pornit de la prevederile din dreptul maghiar, care autorizează transformarea societăţilor maghiare – în speţă, transformarea constând în schimbarea sediului social, însoţită de schimbarea dreptului naţional aplicabil –, dar nu permite transformarea unei societăţi constituite potrivit dreptului unui alt stat membru într-o societate maghiară. Societatea italiană VALE COSTRUZIONI S.r.l. a fost constituită şi înscrisă în registrul comerţului din Roma în anul 2000. La 3 februarie 2006, aceasta a solicitat radierea din registrul menţionat, deoarece dorea să îşi transfere sediul social şi activitatea în Ungaria şi să îşi înceteze activitatea în Italia. La 13 februarie 2006, societatea a fost radiată din registrul italian, în care ...

continuare →

Venituri neimpozabile, cu elemente de extraneitate

Am grupat într-o categorie aparte, strict pentru o mai uşoară urmărire a prezentării,  veniturile care nu se impozitează şi care se referă fie la personal diplomatic român in străinătate, personal străin în România, consultanţi străini sau corespondenţi străini de presă. Alte categorii de venituri neimpozabile v-au fost prezentate în două materiale anterioare. În condiţiile dispoziţiilor art. 42 din Codul fiscal, nu se impozitează: ● veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare pentru activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, în condiţii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte; ● veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare; ● veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale din activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia ...

continuare →