15 Decembrie, 2019

Elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor şi a prevederilor legale (II)

* Exemplul nr. 7 Prin pct. 82. (4) din Normele metodologice de aplicare a art. 160 din Codul fiscal se prevede: „Înregistrarea contabilă 4426 = 4427 la cumpărător este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată, colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator.[…]”. Greşeala, „în litera legii”, constă în folosirea unei virgule în loc de punct, afectând astfel şi interpretarea prevederii respective „în spiritul legii”. Exprimarea corectă este următoarea: „Înregistrarea contabilă 4426 = 4427 la cumpărător este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. […]”. * Exemplul nr. 8  Prin pct. 83. (1) din Normele metodologice de aplicare a art. 161 din Codul fiscal se prevede […]: „Exemplu de ajustare a dreptului de deducere […]: Ajustarea dreptului de deducere se efectuează astfel: A. Ajustarea pentru taxa dedusă ...

continuare →

Elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor şi a prevederilor legale (I)

În cadrul unor materiale anterioare am început să dezbatem problematica utilizării scrierii cu diacritice prin contextualizarea la aspectul potrivit căruia aceasta reprezintă condiţia esenţială pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea  corectă a textelor şi a prevederilor legale. Continuăm iniţiativa lansată prin prezentarea altor exemple conexe acestui subiect. * Exemplul 5 Prin Dicţionarul Explicativ al Limbii române (D.E.X.) noţiunea de majorări (de întârziere) este definită ca fiind „Sumă pe care statul o încasează în plus ca sancţiune aplicată celor care întârzie plata impozitelor, taxelor etc.”, iar cea de dobânzi ca fiind „Sumă de bani care se plăteşte (de obicei în procente) pentru un împrumut bă­nesc.” Prin D.E.X. s-a făcut dintotdeauna şi se face şi în prezent o distincţie clară între noţiunea de majorări şi cea de dobânzi. Până la data de 31 decembrie 2002, prin întreaga legislaţie fiscală se folosea noţiu­nea de “majorări de întârziere” cu sensul şi conţinutul definit prin D.E.X., ...

continuare →