17 Septembrie, 2019

Legislaţie – Republicare: Legea nr. 202 (r3)/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicarea 3 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 05.06.2013 (M.Of. 326/2013).În vigoare de la 07.06.2002CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1. -(1) Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România.(2) În sensul prezentei legi, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.Art. 2. -(1) Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public şi privat, în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 115/2013 privind modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Legea nr. 115/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 25.04.2013 (M.Of. 240/3013).În vigoare de la 28.04.2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I. -Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 16, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:” CAPITOLUL VAbordarea integrată de gen în politicile naţionale”2. La articolul I punctul 17, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:” (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale ...

continuare →