21 Noiembrie, 2019

O soluţie uşoară pentru rezolvarea litigiilor transfrontaliere minore

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă reprezintă una dintre soluţiile disponibile pentru a soluţiona litigii transfrontaliere în cazurile care implică sume de până la 2 000 euro. Cu toate acestea, un nou raport al Reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) arată că această procedură uşor de utilizat, disponibilă începând cu 1 ianuarie 2009, este încă puţin utilizată. Căutarea asiduă transfrontalieră a unor oportunităţi de cumpărare avantajoasă reprezintă o modalitate pentru consumatori de a obţine „cea mai bună ofertă” la nivelul pieţei interne a UE. Posibilitatea de a cumpăra online face ca aceste oportunităţi să fie tot mai accesibile. Uneori însă, cumpărarea poate deveni problematică: ar putea exista o problemă cu produsele sau cu livrarea. Pentru a evita proceduri juridice dificile, costisitoare şi consumatoare de timp, Uniunea Europeană facilitează accesul consumatorilor din Europa la justiţie, astfel încât aceştia să­-şi exercite efectiv drepturile. Procedura europeană cu privire la cererile cu ...

continuare →