23 August, 2017

Duplicatul la permisul de conducere se poate solicita şi prin poştă sau e-mail!

Începând de mâine, 8 august 2013, persoanele care au permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009 pot solicita un duplicat prin poştă sau prin e-mail, prevederea fiind inclusă în cadrul unui act normativ publicat recent.Ordinul MAI nr. 123/2013 stabileşte condiţiile privind eliberarea: permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia;duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.Cererea de eliberareCererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului (vezi modelulul) se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.Procura poate fi autentificată ...

continuare →

De la 1 iunie, o serie de documente fiscale vor fi trimise contribuabililor pe e-mail

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va lansa, începând cu 1 iunie 2013, unui nou serviciu oferit contribuabililor prin care aceştia vor primi “Înştiinţarea  privind stingerea creanţelor fiscale” pe e-mail, prin intermediul “Poştei electronice securizate”.Perioada de testare a acestui serviciu va fi de patru luni, după care ANAF va armoniza cadrul legislativ în vederea transmiterii şi a altor documente prin intermediul acestui serviciu. Până atunci, se va menţine şi actuala emitere a documentelor, în format tipărit.Serviciul “Poşta electronică securizată” are drept scop îmbunătăţirea comunicării cu contribuabilii. Se urmăreşte facilitarea, pe de-o parte, accesului contribuabililor la informaţiile autentice deţinute de ANAF, printr-un canal electronic standardizat şi securizat şi eliminarea, pe de altă parte, a costurilor şi timpului consumate cu imprimarea şi transmiterea  informaţiei pe suport hârtie.Prin utilizarea “Poştei electronice securizate a MFP”, beneficiarii primesc documente  structurate şi informaţii protejate de prevederile Codului Fiscal sau de prevederi  specifice ariei de competenţă a emitentului, ...

continuare →