10 Decembrie, 2019

Duplicatul la permisul de conducere se poate solicita şi prin poştă sau e-mail!

Începând de mâine, 8 august 2013, persoanele care au permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009 pot solicita un duplicat prin poştă sau prin e-mail, prevederea fiind inclusă în cadrul unui act normativ publicat recent.Ordinul MAI nr. 123/2013 stabileşte condiţiile privind eliberarea: permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia;duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.Cererea de eliberareCererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului (vezi modelulul) se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.Procura poate fi autentificată ...

continuare →