19 Noiembrie, 2019

Noua procedură de emitere a duplicatului cărții de identitate a mașinii, valabilă din iulie

Din 16 iulie, șoferii care vor să obțină un duplicat al cărții de identitate a mașinii, în cazurile în care documentul a fost pierdut, distrus sau furat, nu trebuie să mai publice un anunț în Monitorul Oficial.Procedura de emitere a duplicatului a fost simplificată prin Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.Noile reglementări vor intra în vigoare pe 16 iulie 2018, după cum urmează:în cazul pierderii, furtului sau al distrugerii cărții de identitate a vehiculului ori al nerespectării dispozițiilor art. 10 alin. (5), RAR poate emite un duplicat al cărții de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului;procedura de eliberare a duplicatului cărții de identitate a vehiculului, în stuațiile prevăzute la alin. (1), precum și documentele necesare, se stabilesc prin ordin al ministrului Transporturilor;pentru emiterea de către R.A.R. a unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului, nu ...

continuare →

Cum obţinem cardul duplicat de sănătate?

Din 30 martie 2015, au intrat în vigoare o serie de reguli privind obţinerea duplicatului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, emis în cazul pierderii, furtului sau deteriorării originalului, modificării datelor personale sau în alte situaţii justificate ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MAI nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate

Ordinul nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 06.08.2013 (M.Of. 495/2013).În vigoare de la 08.08.2013În temeiul art. 24 alin. (53) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Art. 1. -Prezentul ordin stabileşte condiţiile privind eliberarea:a) permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia;b) duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte ...

continuare →