12 Noiembrie, 2019

Ce este Autorizaţia Specială de Transport (AST) şi cum facem rost de ea?

Autorizaţia Specială de Transport (AST) reprezintă actul prin care vehiculele, care transportă mărfuri indivizibile sau care, fără încărcătură, depășesc constructiv masele și/sau dimensiunile maxime admise, pot circula pe drumurile publice. Masele și dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate în circulație pe drumurile publice din România sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 și anexa nr. 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificarile și completările ulterioare. Autorizația Specială de Transport (AST) se eliberează conform Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, aprobate prin Ordinul MTI nr. 356/2010. Pentru a obține o AST, solicitantul trebuie să completeze o cerere, al cărei model poate fi descărcat spre consultare prin accesarea următoarelor linkuri: - Solicitare eliberare Autorizatie Speciala de Transport Permanenta; - Solicitare eliberare Autorizatie Speciala de Transport. Cererile pot fi ...

continuare →

Ce trebuie să ştim despre constatarea amiabilă de accident?

Conform legislaţiei în vigoare, în cazul unui accident rutier petrecut pe teritoriul României, între două vehicule, de pe urma căruia au rezultat doar pagube materiale, conducătorii auto implicați pot utiliza formularul de Constatare amiabilă de acccident în relația cu societățile din domeniul asigurărilor, fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliţie. Prin utilizarea constatării amiabile se simplifică circuitul administrativ specific obţinerii despăgubirii în temeiul unei asigurări (Casco și/sau RCA), întrucât societatea de asigurare avizată în baza acestuia este obligată: - să îndeplinească formalităţile de deschidere a dosarului de daună; - să efectueze constatarea pagubelor; - să elibereze documentul de introducere în reparaţie a vehiculului. În acest fel, persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru daunele materiale produse în urma accidentului se adresează direct societății de asigurare, economisind astfel timpul pe care l-ar fi alocat pentru drumul la poliție, de unde ar fi trebuit să obțină procesul ...

continuare →

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere

Legislaţia în vigoare care reglementează acest proces se centrează pe ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. Actul normativ prevede ca la data programării, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în condițiile legii. Documentele care trebuiesc incluse în dosarul de examinare sunt: a) cererea-tip, semnată de candidat; b) fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată; c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate; d) copia actului de identitate valabil; e) chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere; f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație, sau f2) originalul permisului de conducere și traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere ...

continuare →

Legea privind auditul de siguranţă rutieră, republicată în Monitorul Oficial

Legea privind auditul de siguranţă rutieră nr. 265/2008, a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 608 din 23/08/2012, sub o nouă denumire: „Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră”. Citeşte Legea nr. 265/2008, republicată, aici! Actul normativ stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră. Scopul prezentei legi este acela de a asigura şi a creşte gradul de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, de a preveni pierderea de vieţi şi vătămarea integrităţii corporale a persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulaţie. Legea cuprinde prevederi referitoare la dobândirea şi încetarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră, evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul şi inspecţiile de siguranţă rutieră, informaţii privind cadrul instituţional în domeniul gestionării siguranţei circulaţiei rutiere, precum şi sancţiunile care se vor aplica auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră. Legea cuprinde şi 4 anexe, după cum urmează: ...

continuare →