21 Septembrie, 2019

Care sunt valorile celor mai cunoscute taxe şi tarife auto?

În materialul de faţă ne-am propus să vă oferim o sinteză practică a principalelor taxe şi tarife la care sunt supuşi conducătorii auto, printre care taxa pentru examinarea şoferilor pentru obţinerea permisului de conducere, taxa de înmatriculare a maşinilor şi remorcilor, furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a permiselor, contravaloarea documentelor eliberate şi a plăcilor cu numere de înmatriculare. Astfel, din cadrul informaţiilor furnizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor am extras următoarele date: I. Taxe A. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permisului de conducere * Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători auto: - Pentru autovehicule din categoriile A, A1, B, B1 și BE: 6 lei - Pentru autovehicule din categoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb și Tv: 28 lei * Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul ...

continuare →

Anunţ CNADNR: Vehiculele nu vor fi încadrate la emiterea rovinietelor

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a anunţat că, în perioada 23 – 30 octombrie 2012, la emiterea rovinietelor nu va fi realizabilă automat încadrarea vehiculelor în categoriile prevăzute de legislaţia în vigoare, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Mai mult, în cazul rovinietelor cu perioadă de valabilitate mai mică de 12 luni, nu se va înscrie numărul de identificare a vehiculului. Această restricţie apare ca urmare a faptului că, în perioada menţionată anterior, baza de date a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) nu va fi actualizată cu informaţiile privind înmatricularea vehiculelor. Astfel, rovinietele emise se consideră valabile cu condiţia ca acestea să fie achitate pentru categoria corespunzătoare de vehicul, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, şi în situaţia în care nu există informaţii despre numărul de identificare a vehiculului. Responsabilitatea stabilirii categoriei vehicului, conform clasificării prevăzute în ...

continuare →

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere

Legislaţia în vigoare care reglementează acest proces se centrează pe ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. Actul normativ prevede ca la data programării, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în condițiile legii. Documentele care trebuiesc incluse în dosarul de examinare sunt: a) cererea-tip, semnată de candidat; b) fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată; c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate; d) copia actului de identitate valabil; e) chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere; f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație, sau f2) originalul permisului de conducere și traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere ...

continuare →