15 Iulie, 2018

Impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală. Noutăţi în Normele Codului fiscal

În urma modificărilor la Codul fiscal prin OUG nr. 18/2018, au fost modificate şi precizările din Normele metodologice, prin HG nr. 354/2018, în vigoare din 25 mai – data publicării în Monitorul oficial nr. 442/2018... ...

continuare →

Recuperarea drepturilor de concediu

În ipoteza unui litigiu între un lucrător și angajatorul său cu privire la aspectul dacă lucrătorul are dreptul la un concediu anual plătit, lucrătorul nu poate fi obligat mai întâi să efectueze concediul, înainte de a ști dacă are dreptul de a fi remunerat pentru acest concediu.Un lucrător nu poate fi împiedicat să reporteze și, eventual, să cumuleze, până la momentul în care raportul său de muncă încetează, drepturi la concediul anual plătit neexercitate pentru mai multe perioade de referință consecutive, ca urmare a refuzului angajatorului de a remunera aceste concedii. Acestea sunt concluziile formulate de Curtea de Justiţie a UE, prin Hotarârea din 29 noiembrie, dată ca răspunsuri la întrebările preliminare formulate de o instanţă britanică privind interpretarea articolului 7 din Directiva nr. 88/2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.Această cerere a fost prezentată în cadrul unui litigiu între domnul Conley King, pe de o parte, și fostul ...

continuare →

Ce drepturi au salariaţii la transferul întreprinderii

Mai jos găsiţi trimiteri la reglementările din Codul muncii care fac aplicare foarte succintă la normele comunitare în materie, motiv pentru care prezentăm şi dispoziţii util de reţinut din Directiva nr. 23/2001. Codul munciiÎn capitolul privitor la protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia, Codul muncii prevede că salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar. Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, ...

continuare →