25 Septembrie, 2018

Până când putem solicita drepturi salariale neacordate?

Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat ...

continuare →

Care sunt prevederile din Codul Muncii asupra cărora CCR a decis din nou că sunt constituționale?

Prin Decizia nr. 435/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 567/29.07.2015, Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate  ridicată în mai multe dosare și a constatat că dispoziţiile art. 171 alin. 1 şi art. 268 alin. 1 lit. c teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Potrivit dispoziţiilor art. 147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării Deciziei nr.  435/09.09.2015    (adică de la data de 29.07.2015), aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.Care a fost obiectul excepţiei de neconstituţionalitate analizate de CCR ?Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l-au constituit dispoziţiile art. 171 alin. 1 şi art. 268 alin. 1 lit. c teza întâi din Legea nr. 53/2003, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare  Codul muncii).Potrivit  art. 171 alin. 1 din Codul muncii, „Dreptul la acţiune cu privire la drepturile ...

continuare →

UPDATE: Directorii de şcoli scutiţi de la predarea la clase doar parţial. Diferenţele dintre proiect şi forma oficială a ordonanţei

Pe data de 4 martie a acestui an, Ministerul Educaţiei Naţionale a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se propunea posibilitatea degrevării personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control în totalitate sau parţial, cu păstrarea drepturilor salariale. Actul a fost adoptat de către Guvern în urmă cu o săptămână, însă forma finală a acestuia a suferit modificări, cadrele didactice cu funcţii de conducere putând fi scutite de la îndeplinirea normei didactice, respectiv predarea la clase, DOAR parţial. În O.U.G. nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 13 martie 2013, se precizează că „Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.” Menţionăm că, în forma de proiect ...

continuare →

Directorii cadre didactice vor fi scutiţi de la predarea la clase, cu păstrarea drepturilor salariale

Guvernul a aprobat proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care sunt introduse schimbări asupra degrevării personalului didatic de conducere, de îndrumare şi de control, personalul didactic de conducere putând fi scutit în totalitate de la îndeplinirea normei didactice, respectiv predarea la clase, cu păstrarea drepturilor salariale. Conform informării de presă privind actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 6 martie 2013, ordonanţa de urgenţă aprobată defineşte noţiunea de ”degrevare” pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control şi reglementează degrevarea acestor persoane de postul/norma didactică, precum şi a persoanelor desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ. De asemenea, actul normativ asigură pentru personalul degrevat primirea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de lege. Reglementările legislative de la ora actuală prevede aspectul potrivit căruia cadrele didactice care ocupă funcţii de conducere în unităţi ...

continuare →

Angajaţii care şi-au câştigat drepturi salariale în instanţă îşi vor primi banii înapoi

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru suplimentarea bugetului cu 432.000 de lei, sumă necesară pentru plata unor drepturi salariale devenite executorii până la 31 decembrie 201, arată incont.ro. “Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări din Legea nr. 230/2011“, se arată în proiectul aflat în dezbatere publică, citat de Mediafax. Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se realizează după o procedură de executare potrivit căreia, în anul 2012, autorităţile şi instituţiile publice debitoare au obligaţia de a plăti cinci ...

continuare →