17 Ianuarie, 2020

ANAF ne învață ce drepturi și obligații avem în cazul inspecției fiscale, printr-un ghid

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina de internet un Ghid pentru inspecția fiscală, care arată drepturile și obligațiile contribuabilului, ale inspectorului fiscal ce face verificarea, dar și procedurile și tipurile acestor controale.Dreptul nr. 1 – Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală“Înaintea desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul va fi înștiințat despre această acțiune printr-un Aviz de inspecție fiscală, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal.”Dreptul nr. 2 – Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție„Organul de inspecție fiscală poate verifica situația contribuabilului/plătitorului în cadrul termenului de prescripție. Termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale este de 5 ani, cu excepția cazului când legea dispune altfel și începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea ...

continuare →