18 Februarie, 2020

Dreptul la concediu

Un lucrător are dreptul la concediu anual plătit pentru perioada cuprinsă între data concedierii și data reangajării atunci când s‑a dovedit că un asemenea lucrător a fost concediat în mod nelegal de către angajatorul respectiv? Aceasta este în esență întrebarea comună a două cereri de decizie preliminară, adresate Curţii de Justiţie a UE şi care se referă la interpretarea articolului 7 din Directiva nr. 88/2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. ...

continuare →

Drepturi pentru persoanele cu handicap

În speţa de mai jos, instanţa a avut a se pronunţa asupra datei de când autoritatea locală avea obligaţia de a acorda reclamantei indemnizaţia lunară de însoţitor, în condiţiile legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. ...

continuare →

Comunicare publică: până unde merg drepturile de autor

Un domeniu complicat, pus în dificultate şi mai mare prin problema de a şti ce regim se aplică transmisiilor de programe pe un radioreceptor instalat la bordul unei maşini de închiriat. O problemă la care probabil că puţini ne-am fi gândit, dar care a determinat o trimitere la Curtea de Justiţie a UE, cu o cerere de decizie preliminară formulată de Curtea Supremă, Suedia. ...

continuare →

TVA: dreptul de deducere a taxei achitate în amonte

Pornind de o situaţie practică adusă în faţa instanţelor din Ungaria, Curtea de Justiţie a UE a fost solicitată să dea clarificări de interpretare a Directivei 2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, precum și a principiilor proporționalității, neutralității fiscale și efectivității. ...

continuare →