19 Martie, 2019

Despre reconstituirea dreptului de proprietate

Referitor la acest subiect, punctăm, în materialul de mai jos, câteva aspecte din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţile în care această reglementare a fost, recent, modificată prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. ATENŢIE: Atât  noul Cod de procedură civilă, cât şi Legea nr. 76 de punere în aplicare vor intra în vigoare la 1 septembrie 2012. ● Potrivit art. 9 din legea fondului funciar, persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa dintre această suprafaţă şi cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr.187/1945 ...

continuare →

Evaluarea proprietăţilor

Ipoteza de estimare a valorii pentru garantarea împrumutului este aceea că proprietatea este liberă (neocupată), ceea ce înseamnă că dacă aceasta s-ar vinde la momentul evaluării, în momentul tranzacţiei notariale, cumpărătorul are controlul deplin, din punct de vedere legal, al proprietăţii respective şi deci, dispune de toate atributele dreptului de proprietate. Proprietăţi ocupate de proprietar În estimarea valorii, proprietarul se consideră ca fiind un participant pe piaţă, dar nu se va ţine seama de nici un avantaj pe care acesta îl are prin ocuparea proprietăţii. Proprietatea trebuie privită prin utilitatea sa individuală, de sine stătătoare şi nu în legătură cu un anumit utilizator sau în legătură cu alte proprietăţi care i-ar creşte utilitatea şi astfel valoarea sa. În fapt, trebuie analizată proprietatea conform cerinţei metodologice de estimare a valorii de piaţă, care cere eliminarea oricăror avantaje pe care anumiţi cumpărători le-ar avea din achiziţionarea unei proprietăţi sau a altor elemente ...

continuare →