Dovada cu înscrisuri

Dispoziţiile din Codul de procedură civilă privind înscrisurile şi folosirea acestora ca dovezi în instanţă au fost, în parte, modificate şi completate prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Legea nr. 76/2012, publicată în M.Of. nr. 365/2012 va intra în vigoare la 1 septembrie a.c., odată cu Codul de procedură civilă. Fac excepţie dispoziţiile art. 512-514 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate şi completate prin Legea nr. 76/2012, care se aplică de la data de 1 ianuarie 2013. Tema  pe care o prezentăm este utilă atât pentru persoane fizice, cât şi pentru profesionişti, prin noutăţile aduse, inclusiv prin tratarea, în această materie, a mijloacelor informatice ca mijloc probatoriu. Potrivit art. 259 şi urm. din Cod. Proc. civilă, înscrisul este orice scriere sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ...

continuare →

Contravenţii şi infracţiuni incriminate de Legea nr. 31/1990

1. Pe toate actele, corespondenţele, facturi şi alte înscrisuri emise de societate trebuie inserate, pentru informarea terţilor, menţiuni şi informaţii, care personalizează societatea. În caz contrar, societatea este pasibilă de amendă. Dacă societatea va plăti amenda, va avea drept de regres contra administratorilor sau managerilor responsabili. Prevedere legalăLegea nr. 31/1990 Art. 74. – (1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.(2) Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, în conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevăzute la alin. (1) vor conţine şi menţiunea «societate administrată în sistem dualist».(3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de ...

continuare →