23 Ianuarie, 2020

Legislaţie: Ordinul MS nr. 6/2013 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate pentru unităţile sanitare de recrutare, testare şi donare de celule stem

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 6 din 8 ianuarie 2013 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi, publicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2013 (M.Of. 28/2013). Având în vedere: Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 186 din 8 ianuarie 2013, ținând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și pentru aprobarea înființării unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unitățile sanitare care desfășoară ...

continuare →