21 Februarie, 2020

Plătim mai mult pentru documentele de la Inspecţia Muncii! Care sunt noile tarife?

Ieri, 5 august 2013, au intrat în vigoare noile tarife pe care le vor achita angajaţii şi angajatorii pentru eliberarea documentelor de la Inspecţia Muncii, acestea fiind majorate prin Ordinul nr. 1681/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 491/2013 .Noile tarifePotrivit noului Normativ cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, aceasta, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.În funcţie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep sunt următoarele:eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe - 50 lei/document, cu 10 lei mai mult decât până acum;eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori – 15 lei/persoană, cu 5 lei mai mult decât până acum;furnizarea datelor din REVISAL (Registrul general ...

continuare →

Prea multă hârtie! De luni, 22 aprilie, beneficiarii POSDRU vor depune documentele în format electronic

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat că începând de luni, 22 aprilie, beneficiarii de fonduri europene contractate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) vor depune doar documente justificative în format electronic, pentru a deconta sumele aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor.Conform comunicatului de presă emis de MFE, documentele vor fi scanate şi vor fi depuse de beneficiari la Organismele Intermediare POS DRU pe CD şi va fi încheiat un proces verbal de predare-primire a CD-ului.* Ce declară oficialii?“Este inacceptabil ca beneficiarii să vină cu mii de pagini când depun documentele pentru a-şi recupera banii. Nu mai tolerez această abordare în relaţia cu beneficiarii şi am solicitat în mod expres Autorităţii de Managment POS DRU ca începând de luni, 22 aprilie, toate cererile de rambursare şi documentele aferente să fie depuse numai în format electronic.” a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.De asemenea, ministrul a anunţat că se ...

continuare →

Documente solicitate de către inspectorii de muncă angajatorilor

Documentele pe care le solicită inspectorii, atunci când vin în control la sediul angajatorului, sunt urmatoarele: 1. Actele constitutive ale societăţii: - Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, - Actul constitutiv, actele adiţionale daca este cazul. 2. Registul unic de control, ştampila societăţii şi împuternicire pentru cel care va reprezenta firma în relaţiile cu Inspecţia Muncii. 3. Dosarele de personal ale salariaţilor din care să nu lipsească: - Contractul Individual de Muncă în conformitate cu prevederile legale de la data întocmirii lui, semnat de ambele părţi; - fişa de post; - deciziile de încetare şi actele adiţionale acolo unde este cazul; - copii după documentele personale ale fiecărui angajat (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie – dacă este cazul, ultima diplomă de studii absolvită); -  orice alt document care a stat la baza întocmirii Contractului Individual de Muncă și/sau a deciziilor/ actelor adiționale/ procedurilor de cercetare disciplinară ...

continuare →

Numărul solicitărilor de acces la documentele Comisiei creşte pentru al zecelea an consecutiv

Din ultimul raport anual privind accesul public la documente, publicat pe 3 august, reiese că, în 2011, au fost depuse 6.447 de solicitări de acces la documentele Comisiei, în comparaţie cu 6.361 de solicitări în 2010 şi numai 450 de solicitări depuse în anul 2001, atunci când au intrat în vigoare normele actuale. Această creştere relativ redusă în comparaţie cu anii precedenţi arată că numărul solicitărilor începe să se stabilizeze, ceea ce se datorează, probabil, faptului că dreptul de acces la documente a început să se încetăţenească la nivelul percepţiei publice. O altă explicaţie posibilă a acestui fenomen este dimensiunea din ce în ce mai mare a registrului public permanent de documente al Comisiei, care face ca solicitările ad hoc să fie mai puţin necesare. În 2011, au fost adăugate 19.956 de documente suplimentare în registrul public, ceea ce reprezintă o creştere cu 7 % faţă de cele 18.661 de documente ...

continuare →