22 Februarie, 2020

Ce documente trebuie depuse pentru acordarea eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale

Materia la care ne referim face parte din Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. La data apariţiei, respectiv după publicarea în Monitorul Oficial nr. 764 din 31 octombrie a.c., am făcut o prezentare de ansamblu a reglementării aprobate prin Ordinul MFP nr.2677/2011; în cele ce urmează, ne oprim asupra cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale care se solicită de către contribuabili. Reamintim că, pentru obligaţiile administrate de ANAF, organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plată: ● eşalonarea la plată, la cererea contribuabilului, a obligaţiilor fiscale, cu excepţia penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată; ● amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la ultimul termen de plată din eşalonarea la plată acordată. Înlesnirile la plată se acordă ...

continuare →

Control de la ANAF pentru înregistrarea unei firme ca plătitor de TVA. Documente necesare

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. (temeiul legal: art. 2 din OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA) În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează: a) realizează controlul documentar la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale ...

continuare →