18 Ianuarie, 2020

Legislaţie: Ordin CNAS nr. 7/2013 pentru modificarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 7 din 10 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013). Având în vedere Referatul Direcției generale relații contractuale nr. DRC 06 din 10 ianuarie 2013, în temeiul prevederilor: - art. 139 din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii ...

continuare →