22 Octombrie, 2019

Ghid contabil privind avansurile de trezorerie (II). Documentele contabile utilizate în relaţia cu avansurile de trezorerie

Ca şi documente contabile, în ceea ce priveşte avansurile de trezorerie, vorbim de: - dispoziţie de plată/încasare către casierie; - ordin de deplasare; - ordin de deplasare în străinătate; - decont de cheltuieli (pentru deplasări externe). 5.1. Trebuie să ştim despre decontul de cheltuieli (pentru deplasări externe – cod 14-5-5) următoarele: 5.1.1. Serveşte ca: - dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.; - dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale; - document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ. 5.1.2. Se ...

continuare →