27 Ianuarie, 2020

Contabilizarea valorii unui teren, cumpărat pentru construcţia unui bloc de locuinţe

Întrebare: În luna iunie 2016, societatea Constructorul de locuinţe SRL a cumpărat un teren pentru construcţia unui bloc de locuinţe, cu scopul de a le vinde.Cum se evidenţiază în contabilitate această operaţiune?Răspunsul specialistului 1. Temeiul legal.  Regula contabilă generală spune că toate veniturile şi cheltuielile rezultate din activitatea firmei se înregistrează în contabilitate. (punctul 310 alin. 4 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)În speţă, societatea Constructorul de locuinţe SRL îşi organizează activitatea de construcţie ca activitate de producţie. Terenul achiziţionat pentru construcţia unui bloc de locuinţe se recunoaşte ca şi marfă (intrucât societatea intenţionează să vândă mai departe). Contabil vorbind, evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei se reflectă prin contul 331 „Produse în curs de execuţie“.2. Procedura contabilă.a) se recunoaşte achiziţia terenului, conform documentelor de achiziţie:%=401.Furnizori / teren371. Mărfuri4426.TVA deductibilăb) se recunoaşte valoarea ...

continuare →

Examinarea regularităţii documentelor financiar-contabile

Întrebare: Bună ziua. Vă rog să îmi spuneţi ce înseamnă examinarea regularităţii documentelor financiar-contabile. Mulţumesc! (Ana M, Târgovişte).Răspuns: Documente contabile şi informaţiile din contabilitate trebuie să fie sincere şi exacte. Examinarea regularităţii documentelor contabile se realizează în funcţie de natura verificării. Regularitatea documentelor contabile priveşte în primul rând latura formală a înregistrărilor cât şi aspecte precum latura cifrică, juridică, con­tabilă şi economică.Verificarea laturii formale a înregistrărilor vizează:îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond a documentelor, conform OMFP nr. 3512/2008;îndeplinirea condiţiei de ţinere a registrelor contabile obligatorii, conform Legii nr. 82/1991;îndeplinirea condiţiei de înregistrare a operaţiunilor contabile la zi, conform OMFP nr. 3055/2009;Din punct de vedere al conţinutului şi sincerităţii, verificarea se face în cursul analizei propriu-zise a conturilor, urmărindu-se modul concret în care sunt respectate toate prevederile legale aplicabile în materia contabilităţii.Regularitatea documentelor contabile trebuie să aibă în vedere identificarea unor potenţiale erori şi delicte contabile.Doctrina de specialitate menţionează principalele tipuri de ...

continuare →

Refacerea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse – o obligaţie de care trebuie să ne achităm!

În materialul de faţă vom debuta în prezentarea şi analiza aspectelor referitoare la refacerea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse – ce prevederi legale există şi ce trebuie să facem în astfel de situaţii? 1. Cadrul legal privind refacerea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruseCadrul legal care obligă societatea la reconstituirea (refacerea) financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse documentelor este punctul 41 – punctul 49 din OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite. Pentru acele situaţii în care prin alte reglementări speciale se prevede că formularul original trebuie să fie păstrat la altă societate, atunci la înregistrarea în contabilitate este folosită copia documentului respectiv. Regula impusă de legiuitor prevede că orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să aducă ...

continuare →

Noile formulare ANAF pentru verificarea fiscală a persoanelor fizice, adaptate la verificarea indirectă!

În Monitorul Oficial nr. 255 de ieri, 08 mai 2013, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 393/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice.Actul normativ adoptă formularele utilizate în inspecțiile fiscale desfășurate la persoanele fizice. Ordinul nu reglementează procedura de control, ci numai fluxul documentar și instrucțiunile de completare pentru acestea. * Ce documente sunt adoptate?  Lista documentelor adoptate cuprinde:- Aviz de verificare fiscală;- Ordin de serviciu;- Notă explicativă;- Minuta întâlnirii;- Aviz de refacere a verificării fiscale;- Decizie de suspendare a verificării fiscale;- Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală;- Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situației fiscale personale; - Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară;- Raportul de verificare fiscală;- Invitație;- Proces-verbal;- Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri.La o primă vedere, formularele din ordin par adaptate la situația concretă a unei persoane fizice ce nu cunoaște în ...

continuare →