18 Ianuarie, 2020

Paralelism între reglementările contabile naţionale şi IFRS (I)

În general, veniturile constituie unul din elemente esenţiale ale contabilităţii cu ajutorul cărora se obţin indicatorii financiari de bază pentru luarea deciziilor economice de către investitori, angajaţi, creditori, furnizori şi clienţi, instituţiile statului şi public. În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entităţii, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari – cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii. În cele ce urmează vom detalia o paralelă între RAS şi IFRS printr-un prezentare comparativă între reglementările contabile naţionale (OMFP nr. 3055/2009) şi IFRS (OMFP nr. 1286/2012) în materia veniturilor înregistrate în contabilitate. 1. Generalităţi * Veniturile prin prisma RAS 252 – (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.  (2) Activităţile ...

continuare →

Credite garantate şi dobânzi subvenţionate pentru repararea faţadelor degradate ale clădirilor

Guvernul a aprobat în şedinţa din 28 septembrie 2011, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, normele de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Astfel, cei interesaţi de refacerea elementelor de construcţie de la nivelul faţadelor şi invelitorilor/teraselor care, prin nivelul avansat de degradare, prezintă pericol public, pot beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit/finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobandă subvenţionată, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit deţinute. Executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit se finanţează din sursele proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentând minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, şi în completare din credite bancare, în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subventionată, contractate de beneficiarii de credite şi garantate în proporţie de 100% de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii ...

continuare →