21 Ianuarie, 2020

Dobânzi remuneratorii şi dobânzi penalizatoare

În motivarea cererii reclamantul a arătat că prin hotărârea judecătorească menționată a fost admisă acțiunea și au fost obligați pârâții Ministerul Justiției, Curtea de Apel Bacău și Tribunalul Bacău la plata de daune-interese moratorii, respectiv dobânzi legale... ...

continuare →

Modificări privind anularea penalităţilor de întârziere

Pentru a beneficia de anularea penalităților de întârziere, precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale, după respectarea procedurii de stingere a acestor creanțe este necesară depunerea unei cereri de anulare a accesoriilor până pe data de 30 iunie 2016 ...

continuare →