14 Decembrie, 2019

Impozite datorate la dobândirea, înstrăinarea sau modificarea clădirilor

Am prezentat, în materiale anterioare recente – legat de termenul de bonificaţie până la sfârşitul lunii martie – regimul general al impozitelor şi taxelor locale datorate pentru imobile, terenuri şi mijloace de transport. Materialul de faţă priveşte situaţiile speciale, prevăzute de Codul fiscal, referitoare la impozitare în urma dobândirii, înstrăinării sau modificării cladirilor. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. În ambele situaţii de mai sus, ...

continuare →