18 Ianuarie, 2020

BNR reduce drastic dobânda-cheie. Ce minim a fost atins?

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât să reducă rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,5% pe an, de la 5,0%. Astfel, începând cu 6 august 2013, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 7,5% pe an de la 8,0%, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 1,5% pe an.Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 495/2013, în cadrul Circularei BNR nr. 22/2013, şi reprezintă cea de-a doua reducere din acest an a dobânzii-cheie.Ultima modificare a avut loc pe 2 iulie, când rata dobânzii de politică monetară a fost modificată de la 5,25% la 5%. Sursa foto: Lege5.roActele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.  ...

continuare →

Aviz celor care au câştigat în instanţă restituirea taxei auto: Dobânda primită de la stat va fi mai mare decât taxa plătită!

După ce Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a creat un precedent în România prin admiterea cererii Marianei Irimie de a primi dobândă la taxa auto, avocatul acesteia a declarat că suma dobânzii va depăşi suma iniţială a taxei, informează Mediafax.Conform spuselor avocatului Dragoş Târşia, cuantumul dobânzii (care va fi primită înapoi de cei care au obţinut în instanţă restituirea taxei de poluare) va creşte în funcţie de cât de mult timp a trecut de la data plăţii taxei. Asta pentru că ea se va calcula de la momentul plăţii taxei, nu de la momentul cererii de restituire, aşa cum era prevăzut iniţial.“Această decizie are o importanţă majoră, întrucât obligă statul să restituie nu atât suma prelevată sub titlul de taxă de poluare, cât şi dobânda aferentă în materie fiscală, calculată de la data perceperii acestei taxe şi nu de la data cererii de restituire, cum prevedea articolul 124 ...

continuare →

Despre Programul „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”

Camera Deputaţilor a adoptat în cadrul şedinţei de plen, cu 183 de voturi „pentru”, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”. Programul guvernamental are ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit. Programul are un caracter multianual, pe perioada 2011-2013, şi urmăreşte încurajarea şi stimularea dezvoltării I.M.M.-urilor, prin acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 de lei pe I.M.M. pe an, cu dobândă parţial subvenţionată. Acesta mai urmăreşte garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an, în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile ordonanţei de urgenţă, fără a depăşi durata programului. Criteriile, aplicate ...

continuare →

Reguli contabile privind operaţiuni cu certificate verzi

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 13/06/2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează: În procesul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, pentru instalaţiile staţionare (EUA-uri) şi pentru sectorul aviaţie (EUAA-uri) pe platforma comună de licitaţie la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Finanţelor Publice acţionează în calitate de adjudecător pentru România. În cadrul Ministerului Finanţelor Publice întreg procesul de comercializare este în sarcina Biroului vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012, sub directa coordonare a secretarului general adjunct. Încasarea sumelor în valută obţinute din vânzarea prin licitaţie a certificatelor de emisii de gaze ...

continuare →

Angajatul unei microîntreprinderi

Dacă îmi fac un SRL plătitor de 3% pe venit, în câte zile trebuie să-mi angajez oameni? Mulţumesc! Ionel Rădulescu (Satu Mare). Conform dispoziţiilor art. 112^2 alin. (4) din Codul fiscal, o persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale şi dacă entitatea are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv, în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării. Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. Atenţie! Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează ...

continuare →

Dobânda aplicabilă obligaţiilor de plată rezultate din contracte încheiate între profesionişti

Sediul materiei îl constituie atât reglementarea specială dată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2007 (cu modificările şi completările ulterioare), cât şi de dispoziţiile Codului civil. Mai întâi, trebuie precizat că, pentru a ne gândi la dobânzi, trebuie să ne asigurăm că avem de-a face cu creanţe certe, lichide şi exigibile, care reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contractul încheiat între profesionişti, aici fiind incluse contractul încheiat fie între profesionişti, fie între aceştia şi o autoritate contractantă şi care contract are ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui preţ constând într-o sumă de bani. Atenţie, însă, la precizarea că dispoziţiile ordonanţei de urgenţă nu se aplică la creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă, după cum nici la contractele încheiate între profesionişti şi consumatori. Revenind la dobânzi şi creanţe, să spunem că în Codul civil veţi găsi ...

continuare →

Dobânda în raporturile contractuale

Recenta ordonanţă de urgenţă nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul oficial nr. 696 din 30 septembrie a.c., a modificat şi completat mai multe acte normative, printre care şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.118/2008, cu modificările ulterioare, cu noutăţi în ce priveşte regimul dobânzii în raporturile contractuale. Să spunem, mai întâi că, în temeiul aceleiaşi ordonanţe de urgenţă nr. 79/2011, la data intrării în vigoare a noului Cod civil, sintagma “contract comercial” sau “contracte comerciale” se înlocuieşte cu sintagma “contract civil” sau, după caz, “contracte civile“, iar sintagma “contracte sau acte de comerţ“, cu termenul “contracte“. Ca atare, şi O.U.G. nr. 119/2007 urmează să se refere la “măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate ...

continuare →