19 Ianuarie, 2020

Care sunt obligaţiile contribuabililor ce obţin venituri din dividende?

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din Legea 571/2003 (Codul Fiscal), veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 16% din valoarea acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.Sursa foto: Lege5.roConstituirea obligaţiei de plată a  impozitului pe venit se face prin intermediul Declaraţiei 100 (Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat), care are ca termen de depunere data de 25 ale lunii următoare celei în care s-a făcut plata – de exemplu dacă plata s-a făcut în luna mai, dată limită pentru depunerea declaraţiei este 25 iunie.În aceiaşi ordine de idei, în conformitate cu prevederile art. 93 din Codul fiscal, plătitorii de venituri, cu regim de ...

continuare →

Fiscul modifică modul de completare a Formularului 100

Instrucţiunile de completare ale formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” vor fi modificate, conform unui proiect de ordin publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Propunerea legislativă urmăreşte modificarea şi completarea Anexei nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100”, la OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Mai exact, se referă la declararea dividendelor de virat la bugetul de stat şi local.Potrivit prevederilor art.1 alin.(4^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia declarării dividendelor de virat la bugetul de stat sau local.Având în vedere aceste prevederi, prin OPANAF nr. 1950/2012, această obligaţie a fost inclusă în declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, ca poziţie distinctă, la rândul 25 ...

continuare →

Paralelism între reglementările contabile naţionale şi IFRS (II)

Continuăm paralela între RAS şi IFRS, începută într-un material anterior, printr-o prezentare comparativă între reglementările contabile naţionale (OMFP nr. 3055/2009) şi IFRS (OMFP nr. 1286/2012) în materia veniturilor înregistrate în contabilitate”. 4. Veniturile financiare * Veniturile prin prisma RAS 257 – Veniturile financiare cuprind: - venituri din imobilizări financiare; - venituri din investiţii pe termen scurt; - venituri din creanţe imobilizate; - venituri din investiţii financiare cedate; - venituri din diferenţe de curs valutar; - venituri din dobânzi; - venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare; - alte venituri financiare. * Veniturile prin prisma IFRS Nu există referiri la acest subiect, din perspectiva IFRS. 5. Venituri din vânzări de bunuri * Veniturile prin prisma RAS 258 – (1) În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă ...

continuare →