19 Ianuarie, 2020

Ce se schimbă în impozitarea dividendelor?

În materialul de faţă puteţi afla ce anume se schimbă şi de când, în impozitarea dividendelor. Astfel, Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013, introduce, începând de anul viitor, modificări în reglementările privind declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende, conţinute în Capitolul VI al Titlului II din Codul fiscal.Prevederile legale, din art. 36 Cod fiscal nu se vor aplica în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă neîntreruptă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv.Se observă, aşadar, ca a fost modificată condiţia de durată care, în prezent se referă la o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora inclusiv.Atenţie! Prevederile modificate (art. I, pct.6,7 şi 15) se aplică pentru dividendele înregistrate de persoana juridică ...

continuare →