27 Ianuarie, 2020

Gropile de gunoi, amplasate la cel puțin 5.000 metri de localități și drumuri naționale

O inițiativă legislativă de completare a Legii de salubrizare a localităților, depusă la Senat, prevede ca orice groapă de gunoi să fie amplasată la o distanță de cel puțin 5.000 de metri de localități, drumuri naționale, parcuri, zone de odihnă și recreere sau rezervații naturale.Deputații și senatorii care propun modificarea legii susțin că țara noastră este de 9 ani în procedură de infrigement din cauza gropilor de gunoi care poluează atmosfera și încă nu s-au aplicat măsuri de închidere, de retehnologizare sau de salubrizare a acestora.“România are 200.000 de hectare de terenuri degradate, astfel că nu există argument pentru construirea gropilor de gunoi pe terenuri arabile sau preluate din fondul forestier, în apropierea obiectivelor populate”, mai argumentează inițiatorii, care spun că pe lângă beneficiile legate de reducerea poluării și asigurarea calității vieții locuitorilor din zonele în care sunt amplasate gropi de gunoi, aparatul administrativ teritorial nu are nicio cheltuială sau ...

continuare →