27 Ianuarie, 2020

Există discriminare față de persoanele pensionate ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010?

De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 911/12.11.2019 a fost publicată Decizia CCR nr. 463/11.07.2019 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în cazul de față de la data de 12.11.2019) decizia CCR este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor. ...

continuare →

Discriminarea prin concediere

O fostă angajată înaintează acţiune în justiţie, în urma faptului că i-a fost desfăcut contractul de muncă, din motive pe care reclamanta le consideră discriminatorii. Problema repunerii în drepturi se ... ...

continuare →

Hotărârea CJUE din 11 septembrie 2019

Trimiterea preliminară urmăreşte clarificări legate de reglementările din Directiva 2000/78, şi anume: egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, discriminări pe motive de handicap,  existenţa unui handicap în cazul unui lucrător deosebit de sensibil la riscurile profesionale, în sensul dreptului național, – concedierea şi discriminare indirectă. Hotărârea CJUE pe care o semnalăm a fost dată în data de 11 septembrie 2019, în cauza C‑397/18, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată Tribunalul pentru Litigii de Muncă nr. 3 din Barcelona, în procedura DW împotriva Nobel Plastiques Ibérica SA.Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între DW, pe de o parte, și Nobel Plastiques Ibérica SA, pe de altă parte, în legătură cu legalitatea concedierii pentru motive obiective a doamnei DW. Litigiul principal și întrebările preliminare - La 1 iulie 2004, DW a fost angajată de Nobel Plastiques Ibérica. Lucrătoarea a fost ...

continuare →