21 Iulie, 2019

Ce sancţiuni riscă mediatorii care nu respectă legea?

Potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru o serie de abateri, sancţiunile constând în observaţie scrisă, amendă de la 50 la 500 de lei, suspendarea calităţii de mediator pentru 6 luni sau încetarea acesteia ...

continuare →

ATENŢIE! Codul Muncii a fost modificat!

Prin modificarea Codului Muncii adusă de Legea nr.77/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 470/2014 se completează cadrul legal al dreptului la apărare al salariatului în timpul cercetării disciplinare cu dreptul de a fi asistat de un avocat, motivat fiind de limitarea în prezent a dreptului la apărare doar printr-un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, şi care, implicit îi lăsa neapăraţi pe salariaţii nemembrii de sindicat.De asemenea, chiar şi în cazul salariaţilor, membrii de sindicat, se creează alternativa de a fi asistaţi de avocat.Astfel, art.251 alin.(4) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii republicat, cu completările şi modificările ulterioare, se completează şi va avea următorul cuprins:„în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către ...

continuare →