18 Februarie, 2020

Despre impozitul pe profit la societăţile aflate în reorganizare

Prin H.G. nr. 84/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 136 din 14 martie 2013, au fost aduse completări la Normele de aplicare a Codului fiscal în ce priveşte stabilirea impozitului pe profit în cazul anumitor operaţiuni de reorganizare.Completările la Norme privesc unele dintre reglementările date de Art. 34 Cod fiscal, şi anume regulile după care se stabileşte impozitul pe profit, ca bază de determinare a plăţilor anticipate, în cazul operaţiunilor de reorganizare ale contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Regulile impuse de art. 34 alin. (11)-(13) Cod fiscal prevăd:• contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române, începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit legii, însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente;• contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau ...

continuare →

Despre sistemele de remuneraţie – descrieri, avantaje, dezavantaje

Una dintre cele mai importante obligaţii pe care le are angajatorul faţă de angajatul său este de  a-l plăti. Îndeplinirea acestei îndatoriri presupune, pentru majoritatea angajatorilor, una dintre cele mai mari cheltuieli legate de activitatea prestată.În mod normal, salariile şi costurile aferente acestora (contribuţii la sănătate, şomaj, pensii etc.) se ridică până la aproximativ 60% din costurile totale de exploatare ale unei întreprinderi de mari dimensiuni.Salariile se plătesc pentru cel puţin una dintre raţiunile următoare:  pentru respectarea obligaţiilor legale, pentru a obţine o cotă suficientă din pieţele de muncă relevante, pentru a furniza o recompensă echitabilă celor care îşi îndeplinesc rolurile asumate, pentru a asigura un stimulent pentru angajaţi şi/sau pentru a ţine pasul cu inflaţia.SISTEME DE REMUNERAŢIE• Sisteme de remuneraţie tarifară în funcţie de timpAceste sisteme sunt întâlnite cel mai des. Remunerarea se face la tarife prestabilite, pe oră sau pe săptămână, şi în general nu variază în funcţie de ...

continuare →

Despre modificările la depunerea declaraţiilor fiscale

Tema pe care o aducem în atenţie, tratată în Codul de procedură fiscală, a suferit în ultimul timp o serie de modificări, completări, inclusiv reglementări de punere în aplicare.• Potrivit art. 83 din Codul de procedură fiscală, declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Declaraţia fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă.În cazul impozitelor, taxelor şi al contribuţiilor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea declaraţiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă se aplică precizările date prin OPANAF nr. 2520/2010, cu completările aduse prin OPANAF nr. 2568/2010.Sursa foto: Lege5.ro• Declaraţiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub formă de proces-verbal, dacă din motive independente de voinţa contribuabilului acesta este în imposibilitatea de a scrie.• Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data ...

continuare →