20 Februarie, 2020

De la „audit de deşeuri” la „programe de prevenire a generării deşeurilor”

Legea nr. 211/2011, la Capitolul 27 aduce în discuţie un subiect nou pentru cei care generează ori deţin deşeuri: programele de prevenire a generării deşeurilor. Cine trebuie să deţină un astfel de program? Potrivit art. 43. – „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială…”. Este interesant cum în definiţiile de la anexa 1 la lege lipsesc cei doi termeni: „persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială” (a nu se confunda cu termenul de comerciant definit în lege la anexa 1, punctul 8. şi „persoana juridică ce exercită o activitate de natură industrială”. Acest lucru face ca mulţi peşti să intre în plasa articolului 43. Despre ce este vorba? „Având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată (persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială) să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri ...

continuare →

Obligaţii pentru producătorii şi deţinătorii de deşeuri

Recent, a intrat în vigoare Legea nr.211 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul oficial nr.837 din 25 noiembrie a.c. În această prezentare, ne rezumăm la a semnala, succint, prevederi din acest act normativ în măsura în care vizează firmele producătoare sau deţinătoare de deşeuri. ● Încadrare în “lista deşeurilor”. Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor, aprobată de către Comisia Europeană şi care se preia în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului. ● Deşeuri periculoase. Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora. ● Valorificarea deşeurilor. Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri ...

continuare →