20 Noiembrie, 2019

Modificări privind reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 transpune noile reglementări comunitare privind obligația reciclării deșeurilor provenite din echipamente electrice puse în piață de producători de echipamente electrice sau de persoanele ce efectuează importuri sau achiziții intracomunitare de echipamente electrice, electronice sau electrocasnice ...

continuare →

Tarife noi privind colectarea deşeurilor

Modificările au fost aduse prin Ordinul comun nr. 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor, emis de miniştrii mediului şi economiei, publicat în Monitorul oficial nr. 460/2014.O reglementare ministerială din 2012 a aprobat Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori. Reglementarea – Ordinul nr. 2.743/3.189/2011 – a fost dată în temeiul H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.Comisia de evaluare şi autorizare este cea care analizează documentaţia depusă de către solicitant şi decide cu privire la licenţa de operare, pe baza unor tarife care, recent, au fost modificate, prin Ordinul comun menţionat în introducere.Tarife modificatePentru analizarea documentaţiei de autorizare a organizaţiilor colective, a planului de operare ...

continuare →

CE: Două proceduri de infringement împotriva României

Comisia Europeană a anunţat lansarea unor proceduri de infringement (aviz motivat) împotriva României, pe problemele de mediu care vizează depozitele ilegale de deșeuri și necesitatea curăţării a două iazuri de decantare din exploatările miniere de cupru și zinc din Moldova Nouă.În pachetul pe care îl întocmește lunar, conținând decizii referitoare la cazurile de încălcare a legislației UE, CE are în vedere inclusiv acționarea în justiție a statelor membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul acesteia.Joi, 20 februarie, Comisia a luat 121 de decizii, incluzând 18 avize motivate și 8 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, printre acestea numărându-se şi cele două cazuri pe probleme de mediu din România.Depozitele de deşeuriComisia Europeană s-a declarat preocupată de faptul că România nu își protejează cetățenii de efectele gestionării deficitare a deșeurilor. În pofida avertismentelor anterioare, cele mai recente informații de care dispune Comisia indică ...

continuare →

Colectarea separată a deşeurilor ar putea fi obligatorie din 2016

Colectarea separată a deşeurilor din plastic, metal, hârtie şi sticlă ar putea deveni obligatorie de la 1 ianuarie 2014, Ministerul Mediului lansând în dezbatere publică un proiect de act normativ, în acest sens.Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor a fost lansat luni în dezbatere publică. Potrivit notei de fundamentare, prin Legea nr. 211/2011, s-a transpus Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile, iar prin proiectul de act normativ se are în vedere asigurarea cadrului necesar transpunerii în totalitate a directivei, conform cerinţelor Comisiei Europene.Legea nr. 211/2011 prevede, la articolul 17, că “autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă”.Sursa foto: Lege5.roÎn schimb, potrivit proiectului, articolul 17 se modifică astfel: “(1) Nu mai târziu de anul 2015, (…), autorităţile administraţiei publice locale ...

continuare →

Noi norme comunitare privind deşeurile electronice menite să sporească eficienţa utilizării resurselor

Pe 13 august au intrat în vigoare normele îmbunătăţite privind colectarea şi tratarea deşeurilor electronice. Deşeurile electronice (adică deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sau DEEE) se numără printre fluxurile de deşeuri cu cea mai rapidă creştere şi oferă oportunităţi importante în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie pe piaţă a materiilor prime secundare. Colectarea sistematică şi tratarea adecvată sunt condiţii prealabile pentru reciclarea unor materiale precum aurul, argintul, cuprul şi metalele rare din televizoarele, laptopurile şi telefoanele mobile uzate. Noua directivă reprezintă un pas clar înainte în ceea ce priveşte protecţia mediului şi un impuls major pentru utilizarea eficientă a resurselor în Europa. Directiva care a intrat în vigoare luni introduce un obiectiv de colectare de 45 % din echipamentele electronice vândute, care se va aplica începând cu 2016, şi într-o a doua etapă, începând din 2019, un obiectiv de 65 % din echipamentele vândute, sau de 85% din deşeurile electronice ...

continuare →