18 Ianuarie, 2020

Deșeurile electrice şi electronice

Un operator economic consideră că există o vădită disproporție între contravenție și sancțiunea aplicată, în cuantum de 40.000 lei, pentru fapta de a nu informa cumpărătorii în momentul ... ...

continuare →

Să nu uităm obligaţiile la Fondul pentru mediu!

La stabilirea contribuțiilor, taxelor, penalităților, precum și a altor sume datorate, reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu atribuții de control pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic sau pot... ...

continuare →