24 Martie, 2019

Depunerea declaraţiilor privind contribuţiile sociale

Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 296^3 lit. e), sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia 112. Prin excepţie de la prevederile de mai sus, următoarele categorii de persoane (art. 58 alin. (2) ) depun trimestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului declaraţia 112: a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; ...

continuare →

Depunerea declaraţiilor fiscale

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3642/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 941 din 30 decembrie 2011, următoarele declaraţii fiscale se depun în format PDF, cu fişier XML ataşat: ● 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; ● 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”; ● 710 “Declaraţie rectificativă”. Declaraţiile fiscale se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Declaraţii electronice. Declaraţiile fiscale, altele decât cele enunţate, se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul şi regimul documentelor. Prevederile OPANAF nr. 3642 se aplică începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011. Pentru perioadele de raportare anterioare, declaraţiile fiscale enunţate se depun la organul fiscal competent, numai ...

continuare →

Informaţii privind depunerea declaraţiilor fiscale

În Monitorul Oficial 941 din 30 decembrie 2011  a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3642, din 21 decembrie 2011, privind depunerea declaraţiilor fiscale. Potrivit actului normativ, următoarele declaraţii fiscale se depun în format PDF, cu fişier XML ataşat:    a) 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs;    b) 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;    c) 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r. Declaraţiile fiscale prevăzute mai sus se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Potrivit Ordinului, formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Declaraţii electronice. Referitor la declaraţiile fiscale altele decât cele enunţate (100, 300, 710), acestea se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul ...

continuare →