23 Octombrie, 2019

Legislaţie: Ordinul nr. 528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

Ordinul nr. 528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 24.05.2013 (M.Of. 297/2013).În vigoare de la 24.05.2013Nr. 33/528Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleMinisterul Finanţelor PubliceAvând în vedere Referatul de aprobare nr. 76.480 din 13 februarie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, şi prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 10 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului ...

continuare →

Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr.1/2011, publicat în M.Of.nr. 499 din 13 iulie a.c., a fost aprobat noul Statut al Fondului, fiind totodată abrogat Ordinul nr. 1/2004 prin care funcţiona Statutul Fondului până în prezent. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar este constituit şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a reglementărilor date în aplicarea ordonanţei, precum şi în baza prevederilor statutului. Activitatea Fondului este armonizată cu reglementările comunitare privind sistemele de garantare a depozitelor, plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor. De asemenea, Fondul se preocupă de asigurarea conformităţii cu principiile fundamentale de bună guvernanţă şi practică internaţională elaborate de către Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite împreună cu Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară, pe care le transpune în organizarea şi funcţionarea sa, cu adaptarea ...

continuare →