23 August, 2017

Analiza comparativă a modificărilor la Codul de procedură penală, pe paragrafe. Descarcă PDF

De la 1 februarie a intrat în vigoare şi un nou alineat privind denunţul - încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni. Astfel, s-a instituit un termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei... ...

continuare →