14 Noiembrie, 2019

Propuneri de modificare a Codului Muncii

Blocul Naţional Sindical a lansat un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii, simultan cu o campanie naţională de strângere de semnături în vederea înaintării acestuia către Parlament. În viziunea reprezentanţilor BNS, proiectul implică abrogări, reformulări, reveniri la texte iniţiale şi propuneri de texte noi, care au rolul de a echilibra relaţia dintre angajat şi angajator, punând legislaţia muncii din România în acord cu prevederile Constituţiei, cu directivele europene, convenţiile OIM şi prevederile Cartei Sociale Europene Revizuite. Dintre multiplele modificări propuse în cadrul proiectului, vi le prezentăm în acest articol pe cele referitoare la perioada de probă, modificările la CIM, contractul individual de muncă pe perioadă determinată, clauza de neconcurenţă, delegare şi detaşare. Modificările la contractul individual de muncă Angajatorul are obligaţia de a comunica în scris salariatului propunerea de modificare a contractului individual de muncă. Acesta din urmă are, la rândul său, obligaţia de a comunica în scris răspunsul ...

continuare →

Ce trebuie să ştii despre modificarea contractului individual de muncă?

Astăzi vă prezentăm alte informaţii legislative referitoare la contractul individual de muncă, potrivit Codului Muncii, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. În acest sens, vom vorbi despre delegare şi detaşare, respectiv despre modificările care pot surveni în cadrul contractului individual de muncă. În primul rând, trebuie avut în vedere aspectul potrivit căruia contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. Conform art. 41 alin. (3) din Codul Muncii, modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: - durata contractului; - felul muncii; - condiţiile de muncă; - salariul; - timpul de muncă şi timpul de odihnă. Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Pe durata delegării/ detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contract. Delegarea ...

continuare →