22 Ianuarie, 2020

ANAF a modificat două formulare fiscale. Vezi care sunt acestea!

În Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 65/2013 privind modificarea Ordinului nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative. Principala modificare adusă de actul normativ este actualizarea plafonului până la care este obligatorie depunerea corelat cu noul plafon de scutire de TVA valabil în 2012, respectiv suma de 220.000 lei. Depunerea  declaraţiei 392 A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate” Această declaraţie se completează  de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,  a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic 2012 este inferioară sumei de 220.000 lei. Atenţie! Declaraţia 392 A pentru anul 2012 se depune până în data de 25 februarie 2013. Depunerea declaraţiei 392 B “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate” Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de ...

continuare →

Formulare de declaraţii privind transferul de proprietăţi imobiliare

Prin ordin al preşedintelului ANAF au fost aprobate două formulare de declaraţii – privind, respectiv impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Ordinul nr. 892/2012 este în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 430 din 28 iunie a.c.  ■ Formularul 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” se utilizează pentru declararea informaţiilor privind transferurile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal realizate începând cu semestrul I al anului 2012. Formularul se depune în format electronic. Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a ...

continuare →

Iată ce obligaţii declarative trebuie să depui la Fisc până pe 15 iunie!

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 15 iunie, următoarele obligaţii fiscale: 1. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă – http://intrastat.insse.ro/intrastat Categorii de contribuabili: Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală; 2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; 3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2012 sunt: - pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON - pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON. Baza legală:  Lege nr. 422/2006, art. 6; Normă din 19/01/2011 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 21/2011; Ordinul preşedintelui ...

continuare →

Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă

Această semnalare are scopul numai de a reaminti o recentă modificare din Codul fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012. Ne referim la efectele Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011, publicată în M.Of.nr. 627 din 2 septembrie şi intrată în vigoare la 5 septembrie, prin care sunt aduse modificări şi completări la Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale prevăzute prin alte acte normative. În ce priveşte declaraţiile anuale privind reţinerea la sursă, prevederea este dată de Codul fiscal, prin art.119, potrivit căruia, în forma actuală, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat. Textul există în această formă în urma modificărilor aduse ...

continuare →

Recensământul populaţiei se va desfăşura între 20 şi 31 octombrie 2011

Guvernul a adoptat o hotărâre care modifică HG 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011. Noul act normativ aduce o noutate în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor de la surse indirecte, adică persoanele care sunt absente temporar de la domiciliu vor fi înregistrate pe baza informaţiilor de la celelalte persoane din locuinţă, a informaţiilor de la vecini, de la primărie etc. De asemenea, actul normativ prevede obligativitatea persoanelor de a declara datele cerute, iar pentru a limita rata de non-răspunsuri există şi sancţiuni contravenţionale, limitele fiind între 2.000 şi 5.000 de lei. În acelaşi timp, la acest recensământ datele sunt înregistrate pe libera declaraţie şi nu vor fi solicitate documente. Acţiunea se va desfăşura în întreaga ţară în perioada 20 – 31 octombrie, se va realiza pe baza unui regulament internaţional unitar şi va cuprinde mai multe informaţii şi variabile. Persoanele aflate ...

continuare →

Declaraţiile privind obligaţiile lunii iunie pot fi depuse şi în format hârtie!

Un anunţ pe site-ul MFP, la secţiunea “Noutăţi” informează despre Ordinul ministrului nr. 2215 din 27 iunie a.c. pentru aplicarea unitară a prevederilor art.29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul, care urmează să fie publicat în Monitorul oficial, prevede că Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii iunie 2011, poate fi depusă la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnată şi ştampilată conform legii, însoţită de declaraţia în format electronic, pe suport electronic, până la data de 25 iulie 2011. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia legislaţie impozite directe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile ordinului semnat de ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu. Sursa: www.mfinante.ro ...

continuare →