19 Ianuarie, 2020

Declaraţia privind veniturile realizate din România şi alte formulare noi de declaraţii fiscale

Preşedintele ANAF a aprobat, prin Ordinul nr. 52/2012, conţinutul şi instrucţiunile de completare pentru 14 formulare de declaraţii fiscale. Ordinul preşedintelului ANAF a fost publicat în Monitorul oficial nr. 72 din 30 ianuarie a.c. Formularele aprobate se referă la: ■ 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, şi “Anexa la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual;  ■ 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual; ■ 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual; ■ 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual; ■ 220 ...

continuare →

Depunerea declaraţiilor fiscale

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3642/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 941 din 30 decembrie 2011, următoarele declaraţii fiscale se depun în format PDF, cu fişier XML ataşat: ● 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; ● 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”; ● 710 “Declaraţie rectificativă”. Declaraţiile fiscale se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Declaraţii electronice. Declaraţiile fiscale, altele decât cele enunţate, se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul şi regimul documentelor. Prevederile OPANAF nr. 3642 se aplică începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011. Pentru perioadele de raportare anterioare, declaraţiile fiscale enunţate se depun la organul fiscal competent, numai ...

continuare →

Informaţii privind depunerea declaraţiilor fiscale

În Monitorul Oficial 941 din 30 decembrie 2011  a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3642, din 21 decembrie 2011, privind depunerea declaraţiilor fiscale. Potrivit actului normativ, următoarele declaraţii fiscale se depun în format PDF, cu fişier XML ataşat:    a) 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs;    b) 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;    c) 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r. Declaraţiile fiscale prevăzute mai sus se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Potrivit Ordinului, formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Declaraţii electronice. Referitor la declaraţiile fiscale altele decât cele enunţate (100, 300, 710), acestea se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul ...

continuare →

Ce spune – mai nou – Codul de procedură fiscală despre declaraţiile fiscale

Punctăm, în cele ce urmează, elementele de noutate pe care le-a adus, pe această temă, Ordonanţa Guvernului nr.29/2011 dată pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Reamintim, O.G. nr.29/ 2011 a intrat în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial nr. 626 din 2 septembrie, deci la 17 septembrie a.c., cu excepţia unor prevederi care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2012, dar care nu vizează tema pe care o tratăm. Prevederile relative la declaraţia fiscală sunt cuprinse în Titlul V al Codului de procedură fiscală. Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta. În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei şi Finanţelor va stabili termenul de depunere a declaraţiei fiscale. ● Potrivit modificărilor de ordin general aduse de O.G. nr.29/2011, declaraţiile fiscale sunt documente care se ...

continuare →

Formulare de declaraţii fiscale modificate!

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 2706/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 761 din 28 octombrie a.c., noi formulare pentru Declaraţiile 010 şi 070. Actul normativ modifică, astfel, Ordinul MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare. ■ Prin modificările pe care le aduce actul normativ, categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal, au fost completate cu „contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.”. În acest sens, trebuie avute în vedere art.29619 alin.(1) din Codul fiscal care prevede următoarele: “Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii ...

continuare →

Guvernul a aprobat unele modificări la Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală

Guvernul a aprobat miercuri, 31 august, două ordonanţe care modifică şi completează Codul Fiscal şi Codul de procedură fiscală şi a reglementat unele măsuri financiar-fiscale, a anunţat premierul Emil Boc la finalul şedinţei Executivului. Primul-ministru a prezentat unele modificări care vin în sprijinul mediului de afaceri, al agenţilor economici aflaţi în dificultate din cauza crizei economice: ● Acordarea dreptului de depunere trimestrială a Declaraţiei 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) pentru micii contribuabili, faţă de actuala reglementare care prevede obligaţia depunerii lunare a acestei declaraţii. Condiţiile care trebuie îndeplinite de contribuabili pentru a beneficia de această facilitate sunt: - asociaţiile, fundaţiile şi microîntreprinderile trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; - societăţile comerciale trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv ...

continuare →