21 Octombrie, 2019

Declaraţiile de accize – până pe 25 aprilie

Potrivit art.214 Cod fiscal, orice operator economic plătitor de accize are obligaţia de a depune la autoritatea competentă o declaraţie de accize pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă de către operatorii economici plătitori până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia. ● Pe cale de excepţie, destinatarul înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile are obligaţia de a depune declaraţia de accize pentru fiecare operaţiune în parte. ● Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă, de către plătitorii de accize, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia. ● Trebuie să depună, însă, imediat o declaraţie de accize la autoritatea fiscală competentă, persoanele care: - deţin produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu ...

continuare →